Ehdotuksen tiedot

Laminate floor coverings. Test method for the determination of micro-scratch resistance
Tunnus:FprEN 16094
Komitea:CEN/TC 134
Lausuntopyynnön määräaika:2021-04-08
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.