Ehdotuksen tiedot

Laminate floor coverings. Underlays. Specification, requirements and test methods
Tunnus:FprEN 16354
Komitea:CEN/TC 134
Lausuntopyynnön määräaika:2018-04-19
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.