Ehdotuksen tiedot

Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 7: Assessment of knot staining resistance of wood coatings
Tunnus:prEN 927-7
Komitea:CEN/TC 139
Lausuntopyynnön määräaika:2019-01-14
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.