Ehdotuksen tiedot

Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications. Principles, criteria, indicators and verifiers. Part 4: Calculation methods of the greenhouse gas emission balance using a life cycle analysis approach
Tunnus:EN 16214-4:2013/prA1
Komitea:CEN/TC 383
Lausuntopyynnön määräaika:2019-01-14
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.