Ehdotuksen tiedot

Kulumista ja syöpymistä simuloiva menetelmä päällystetyistä esineistä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi
Tunnus:prEN 12472
Komitea:CEN/TC 347
Lausuntopyynnön määräaika:2019-01-18
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.