Ehdotuksen tiedot

General methods of test for pigments and extenders. Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension (ISO/FDIS 787-9:2018)
Tunnus:FprEN ISO 787-9
Komitea:CEN/TC 298
Lausuntopyynnön määräaika:2019-01-14
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.