Ehdotuksen tiedot

General methods of test for pigments and extenders. Part 14: Determination of resistivity of aqueous extract (ISO/FDIS 787-14:2018)
Tunnus:FprEN ISO 787-14
Komitea:CEN/TC 298
Lausuntopyynnön määräaika:2019-01-14
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.