Ehdotuksen tiedot

SFS-ISO 26262-8 Tieajoneuvot. Toiminnallinen turvallisuus. Osa 8: Järjestelmää tukevat toiminnot
Tunnus:E535
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2019-02-15
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.