Ehdotuksen tiedot

SFS-ISO 26262-9 Tieajoneuvot. Toiminnallinen turvallisuus. Osa 9: Turvallisuuden eheystasoon (TET) ja turvallisuuteen liittyvät analyysit
Tunnus:E536
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2019-02-15
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.