Ehdotuksen tiedot

SFS-ISO 26262-10 Tieajoneuvot. Toiminnallinen turvallisuus. Osa 10: Ohjeita standardin ISO 26262 käyttöön
Tunnus:E537
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2019-02-15
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.