Ehdotuksen tiedot

SFS-ISO 26262-12 Tieajoneuvot. Toiminnallinen turvallisuus. Osa 12: Standardin soveltaminen moottoripyöriin
Tunnus:E539
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2019-02-15
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.