Ehdotuksen tiedot

SFS 3355 Palavien nestemäisten kemikaalien käsittely satama-alueella
Tunnus:E467 - SFS 3355
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2019-08-23
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.