Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E579 - SFS 5547
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Lausuntokierros alkanut:2021-03-01
Lausuntopyynnön määräaika:2021-04-30
Toimialayhteisö:SESKO
Vastuuhenkilö:Juha.Vesa(at)sesko.fi
Ehdotuksen soveltamisala:Tämän standardin kaapelirakenteet perustuvat standardin SFS 5546 mukaisiin vakiorakenteisiin kuitenkin niin, että nippuna paloa levittämättömyyden, halogeenittomuuden ja vähäisen savunmuodostuksen lisäksi kaapelit säilyttävät toimintakykynsä palossa standardien EN 50200 ja EN IEC 60331-1 mukaisesti.Nämä kaapelit on tarkoitettu käytettäviksi kiinteään asennukseen, silloin kun täytyy varmistaa sähkönsyöttö tulipalon aikana. Tällaisia asennuksia ovat esimerkiksi turvajärjestelmien sähkönsyöttöpiirit, ks. SFS 6000-5-56.Vaikka näitä kaapeleita voidaan käyttää rakennustuoteasetuksen tarkoittamissa rakennuskohteissa, niille ei voida soveltaa standardin EN 50575 mukaista CPR-paloluokittelua. Palonkestävien kaapeleiden oma luokitusjärjestelmä on valmisteilla.Tämä standardi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä standardin SFS 5546 voimaansaattaman harmonisointiasiakirjan HD 604 osa Part 1 kanssa.HUOM. Kohtien 3 (rakennevaatimukset), 4 (testit) ja 5 (tekniset taulukot) tekstit esitetään englanninkielisinä, jotta säilytetään johdonmukaisuus vastaaviin kaapelien rakennetta käsitteleviin HD-asiakirjoihin.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.