Palvelun käyttöehdot

Tämän Lausuntopyyntöpalvelun käyttöoikeudet on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä 67 Bricks Ltd:n myöntämällä lisenssillä. Käyttäjä sitoutuu rekisteröinnin yhteydessä tässä mainittuihin käyttöehtoihin. Mikäli käyttäjä ei hyväksy palvelun käyttöehtoja, Lausuntopyyntöpalvelun käyttö ei ole sallittua.

SFS voi päivittää palvelun käyttöehtoja.

Lausuntopyyntöpalvelun rekisterit ja tiedot ovat teknisesti asianmukaisesti suojattuja estämään laittoman pääsyn niihin. Tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Käyttöoikeudet on rajattu ja suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjältä edellytetään, että hänen sivustolla antamansa rekisteritiedot ovat oikeita ja todenmukaisia. Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän pitää ilmoittaa SFS:lle välittömästi, mikäli epäilee käyttäjätunnustaan ja salasanaansa käytetyn kolmannen osapuolen toimesta.

Mikäli Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjä antaa vääriä tietoja tai asiattomia kommentteja, tai SFS:llä on syytä epäillä sellaista, SFS:llä on oikeus estää Lausuntopyyntöpalvelun käyttö. Asiattomalla kommentoinnilla tarkoitetaan mm. uhkaavien tai loukkaavien kommenttien esittämistä sekä Lausuntopyyntöpalvelun käyttämistä kaupalliseen markkinointiin.

Lausuntopyyntöpalvelussa olevia standardiehdotusten tekstejä ei voi tulostaa eikä se ole luvallista. Standardiehdotusten tekstit ovat vain luettavissa käyttöliittymässä.

Lausuntopyyntöpalvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat SFS:lle, sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten standardiehdotusten kohdalla myös laatijaorganisaatiolle.