Yhteystiedot

SFS:n lausuntopyyntöpalvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Virve Ukkonen (lausunto@sfs.fi).

Lausuntopyyntöpalvelussa olevien standardiehdotusten sisältöön liittyvissä kysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä ehdotuksesta vastaavaan vastuuhenkilöön, joka on mainittu kunkin ehdotuksen tiedoissa.

Toimialayhteisöjen yhteystiedot löytyvät mm. seuraavasta linkistä:

http://www.sfs.fi/standardien_laadinta/mita_standardisointi_on/suomalainen_standardisointijarjestelma