Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E834 - EI
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Lausuntokierros alkanut:2022-06-13
Lausuntopyynnön määräaika:2022-09-04
Toimialayhteisö:Yhteinen Toimialaliitto
Vastuuhenkilö:kimmo.konkarikoski(at)ytl.fi
Ehdotuksen soveltamisala:Standardi koskee koira-avusteista työskentelyä sosiaali-. ja terveysalalla ikäihmisen parissa. Standardi ohjaa koulutukseen liittyviä vaatimuksia ja suosituksia koskien ammatillista työskentelyä koirien kanssa ikääntyneiden palveluissa. Standardi kuvaa ammattilaisen kelpoisuusvaatimukset, koirakon koulutussuunnitelman sekä koira-avusteiseen koulutukseen liittyvän soveltuvuustestauksen ja työkokeen vaatimukset ja koirakon sertifioinnin. Standardi koskee sekä kotihoidossa että laitoshoidossa ikäihmisille toteutettavia koira-avusteisia palveluita. Standardi kuvaa koira-avusteisen toiminnan erityispiirteitä ja vaatimuksia kohdistuen ikäihmisten erityistarpeisiin. Se antaa ohjenuoran palvelun tuottajille, asiakkaille sekä palveluiden maksaja tahoille. Standardia voi hyödyntää soveltuvin osin myös muille asiakasryhmille.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.