Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E909 - SFS-ISO 3297:2021:en
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Lausuntokierros alkanut:2022-10-05
Lausuntopyynnön määräaika:2022-12-07
Vastuuhenkilö:kati.heiskanen(at)sfs.fi
Ehdotuksen soveltamisala:

Pyydämme ystävällisesti lausuntoanne standardin ISO 3297:2022 Information and documentation - International standard serial number (ISSN) suomenkielisestä käännöksestä.

Kysymme myös kantaanne standardin soveltuvuudesta kansalliseksi SFS-ISO-standardiksi

 

Tässä asiakirjassa määritellään jatkuvien julkaisujen ainutkertaiseen tunnistamiseen tarkoitettu standarditunnus (ISSN) ja edistetään sen käyttöä. Jokainen jatkuvan julkaisun kansainvälinen standarditunnus (ISSN) on tietyn, määritellyssä julkaisumuodossa painettuna tai elektronisena ilmestyvän kausijulkaisun tai muun jatkuvan julkaisun ainutkertainen tunnus. Tämä asiakirja luo edellytykset myös toisiinsa liittyvien jatkuvien julkaisujen yhdistämiseen erikseen määritellyn etuliitteen omaavan ISSN-tunnuksen avulla. ISSN-tunnuksia voidaan antaa aiemmin ilmestyneille sekä tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa ilmestyville kausijulkaisuille ja muille jatkuville julkaisuille riippumatta niiden jakelutavasta (esim. ilmainen, open access, maksullinen jne.) tai niiden julkaisu- tai tallennusmuodosta. Jatkuvia julkaisuja ovat esimerkiksi painetut ja elektroniset:— sarjajulkaisut, kuten sanomalehdet, kausijulkaisut, aikakauslehdet, konferenssijulkaisut, monografiasarjat joilla ei ole määriteltyä päättymisajankohtaa, vuosikirjat ja muut säännölliset raportit, sekä— jatkuvasti päivittyvät julkaisut, kuten verkkosivustot, blogit, julkaisuarkistot, hakemistot ja tietokannat. Erillisteoksilla, ääni- ja videotallenteilla, nuottijulkaisuilla, audiovisuaalisilla teoksilla ja musiikkiteoksilla on omat tunnistejärjestelmänsä, eikä niitä käsitellä tässä asiakirjassa. Tällaisilla julkaisuilla voi olla ISSN-tunnus oman tunnuksensa lisäksi, jos ne ovat osa jatkuvaa julkaisua.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.