Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E950 - SFS 7022:2019/Korjaus:2019
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Lausuntokierros alkanut:2023-05-24
Lausuntopyynnön määräaika:2023-09-01
Vastuuhenkilö:ari.mantila(at)rakennusteollisuus.fi
Ehdotuksen soveltamisala:
Tässä kansallisessa soveltamisstandardissa annetaan Suomessa toteutettaville rakennuskohteille standardia SFS-EN 206 täydentäviä sääntöjä ja viittauksia. Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat standardin SFS-EN 206 mukaiset tuotteet, pois lukien maksimiraekooltaan (Dmax) alle 8 mm betonit ja laastit, sekä kaikki kuivabetonit ja -laastit.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.