Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E973 - EI
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Lausuntokierros alkanut:2024-01-15
Lausuntopyynnön määräaika:2024-03-15
Toimialayhteisö:SFS Suomen Standardit
Vastuuhenkilö:sannamari.tikkanen(at)sfs.fi
Ehdotuksen soveltamisala:
Tässä asiakirjassa määritellään vaatimukset oikeusalan kääntäjien, käännöstarkistajien ja asiatarkistajien osaamiselle ja kelpoisuudelle, hyville käännöskäytännöille ja niille käännösprosessin osa-alueille, jotka vaikuttavat suoraan oikeusalan käännöspalveluiden laatuun ja tuottamiseen. Asiakirjassa määritellään erityisesti yksittäisten kääntäjien tarjoamien oikeusalan käännöspalvelujen keskeiset prosessit, resurssit, luottamuksellisuus, ammattitaitovaatimukset, koulutus ja muut näkökohdat.Asiakirjassa esitetyt vaatimukset täyttämällä yksittäinen oikeusalan kääntäjä voi osoittaa, että hänen tarjoamansa oikeusalan käännöspalvelut ovat vaatimustenmukaisia ja että hänen palveluidensa laatu täyttää asiakkaan palvelumääritykset ja muut spesifikaatiot.Tässä asiakirjassa ei käsitellä editoimattomia eikä jälkieditoituja konekäännöksiä. Konekäänninten käyttäminen apuvälineenä ei tarkoita, että oikeusalan kääntäjä käyttää konekääntimellä tuotettuja raakakäännöksiä ja jälkieditoi niitä.Tämä asiakirja ei koske tulkkauspalveluja.

HUOM: Tällä lausuntopyynnöllä on tarkoitus selvittää, tulisiko tämä standardi hyväksyä kansalliseksi SFS-standardiksi. Vastaa kohdassa "Ota kantaa", tulisiko tämä ISO-standardi vahvistaa kansalliseksi SFS-ISO-standardiksi.

SFS:n tehtävänä on ylläpitää suomalaista SFS-standardikokoelmaa. Maailmanlaajuisten standardien kohdalla ISO vahvistaa standardin ensin, ja Suomi päättää sen jälkeen, vahvistaako se standardin vai ei. Vahvistamispäätökseen vaikuttaa alan suomalainen näkemys ja kiinnostus vahvistettavaan standardiin.

Tämä dokumentti on DRM-suojattu. DRM-suojattujen tiedostojen lukemiseen on välttämätöntä asentaa koneelle ilmainen FileOpen-liitännäinen (FileOpen plug-in). Jos sinulla ei ole oikeutta asentaa ohjelmia omalle päätelaitteellesi, ota yhteyttä oman organisaatiosi IT-tukeen. FileOpen liitännäisen saat ladattua osoitteessa http://plugin.fileopen.com/all.aspx. Onnistuneen asennuksen jälkeen avaa standardiehdotus Acrobat Readerilla, jotta lisäosa toimii oikein.

 

 

 

 

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.