Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E957 - EI
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:SFS Suomen Standardit
Lausuntokierros alkanut:2024-03-15
Lausuntopyynnön määräaika:2024-05-15
Toimialayhteisö:SESKO
Vastuuhenkilö:Juha.Vesa(at)sesko.fi
Ehdotuksen soveltamisala:
Tämä standardi määrittelee halogeenittomia palosuojattuja ja palossa savun muodostumista rajoittavia 10 kV, 20 kV ja 30 kV PEX-eristeisiä voimakaapeleita, joissa on alumiini- ja/tai kuparijohtimet, koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset. Lisäksi standardissa annetaan tällaisten keskijännitekaapelien käyttöä koskevat oh-jeet. Tämän standardin mukaiset kaapelit on tarkoitettu kiinteään asennukseen. HUOM. Liitteen B tekstit esitetään pääosin englanninkielisinä, jotta säilytetään johdonmukaisuus vastaaviin kaapelien rakennetta käsitteleviin HD-harmonisointiasiakirjoihin. Ainostaan kaapelien kuormitettavuutta ja oikosulkuvaatimuksia koskevia kohtia on suomennettu.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.