Ehdotuksen tiedot

Tunnus:E940 - SFS 5445
Julkaisija:SFS
Komitea:SFS
Komitean nimi:SFS Suomen Standardit
Lausuntokierros alkanut:2024-06-10
Lausuntopyynnön määräaika:2024-09-15
Vastuuhenkilö:ari.mantila(at)rt.fi
Ehdotuksen soveltamisala:
Tässä standardissa esitetään menetelmät kovettuneen betonin vetolujuuden ja tartuntavetolujuuden määrittä-miseksi suoraan rakenteesta tai rakenteesta irrotetuilla koekappaleilla. Testausta suoraan rakenteesta käytetään ensisijaisesti betonin tartuntavetolujuuden testaamiseen ja testausta rakenteesta irrotetuilla porakappaleilla käytetään ensisijaisesti betonin suoran vetolujuuden testaamiseen. Mo-lempia menetelmiä on kuitenkin mahdollista tarpeen vaatiessa soveltaa sekä betonin tartuntavetolujuuden että vetolujuuden määrittämiseen. Tämän standardin mukaisen testauksen tavoite on olemassa olevan betonirakenteen ominaisuuksien tutkiminen. Tämä standardi ei sovellu materiaalien normaaliin vaatimuksenmukaisuuden arviointiin, eikä tätä varten erikseen valettujen betonikoekappaleiden testaukseen.

Rekisteröidyttyäsi Lausuntopyyntöpalvelun käyttäjäksi voit lukea standardiehdotuksia ja kommentoida niiden sisältöä.

Kun haluat kommentoida lukemaasi tekstiä, valitse Lue ehdotus ja anna muutosehdotuksesi kohdassa Jätä kommentti.

Voit myös kertoa mielipiteesi standardiehdotuksesta kokonaisuutena. Ota kantaa siihen, hyväksytkö standardiehdotuksen vahvistamisen standardiksi.