Ehdotuksen tiedot

Gas cylinders. Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders. Design, construction and testing. Amendment 1 (ISO 7866:2012/DAM 1:2020)
Tunnus:EN ISO 7866:2012/prA1
Komitea:CEN/TC 23
Lausuntopyynnön määräaika:2020-08-06
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.