Ehdotuksen tiedot

Paints and varnishes. Electro-deposition coatings. Part 2: Throwing power (ISO 22553-2:2019)
Tunnus:prEN ISO 22553-2
Komitea:CEN/TC 139
Lausuntopyynnön määräaika:2020-10-05
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.