Ehdotuksen tiedot

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Tunnus:FprEN 1329-1
Komitea:CEN/TC 155
Lausuntopyynnön määräaika:2020-09-17
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.