Ehdotuksen tiedot

Kiinteät kierrätyspolttoaineet. Ainepitoisuuksien määritys röntgenfluoresenssillä
Tunnus:prEN ISO 22940
Komitea:CEN/TC 343
Lausuntopyynnön määräaika:2020-11-12
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.