Ehdotuksen tiedot

Intelligent transport systems -- Framework for collaborative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 24: Safety information provisioning
Tunnus:ISO/DIS 15638-24
Komitea:ISO/TC 204
Lausuntopyynnön määräaika:2020-11-26
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.