Ehdotuksen tiedot

Ethanol as a blending component for gasoline. Determination of water content. Karl Fischer potentiometric titration method
Tunnus:prEN 15692
Komitea:CEN/TC 19
Lausuntopyynnön määräaika:2020-11-20
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.