Ehdotuksen tiedot

Industrial, commercial and garage doors and gates. Air permeability. Test method
Tunnus:prEN 12427
Komitea:CEN/TC 33
Lausuntopyynnön määräaika:2021-01-18
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.