Ehdotuksen tiedot

Soil quality. In situ caging of snails to assess bioaccumulation of contaminants (ISO/DIS 24032:2020)
Tunnus:prEN ISO 24032
Komitea:CEN/TC 444
Lausuntopyynnön määräaika:2021-01-21
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.