Ehdotuksen tiedot

Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT). Part 3: Fittings. Amendment 2 (ISO 22391-3:2009/DAM 2:2020)
Tunnus:EN ISO 22391-3:2009/prA2
Komitea:CEN/TC 155
Lausuntopyynnön määräaika:2021-02-05
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.