Ehdotuksen tiedot

Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 5: Murtuneiden rakeiden osuus karkeissa luonnon kiviaineksissa ja luonnon koostekiviaineksissa
Tunnus:prEN 933-5
Komitea:CEN/TC 154
Lausuntopyynnön määräaika:2021-01-18
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.