Ehdotuksen tiedot

Paints and varnishes. Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process. Part 1: Vocabulary and preparation of test panels (ISO/FDIS 28199-1:2020)
Tunnus:FprEN ISO 28199-1
Komitea:CEN/TC 139
Lausuntopyynnön määräaika:2021-01-20
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.