Ehdotuksen tiedot

Adhesives. Wood-to-wood adhesive bonds for non-structural applications. Determination of shear strength by compressive loading
Tunnus:prEN 17618
Komitea:CEN/TC 193
Lausuntopyynnön määräaika:2021-01-20
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.