Ehdotuksen tiedot

Oil spill identification. Waterborne petroleum and petroleum products. Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses
Tunnus:prEN 15522-2
Komitea:CEN/TC 19
Lausuntopyynnön määräaika:2021-02-25
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.