Ehdotuksen tiedot

Earth-moving machinery. Laboratory evaluations of protective structures. Specifications for deflection-limiting volume. Amendment 1 (ISO 3164:2013/DAM 1:2020)
Tunnus:EN ISO 3164:2013/prA1
Komitea:CEN/TC 151
Lausuntopyynnön määräaika:2021-02-25
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.