Ehdotuksen tiedot

Processing of health care products. Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices. Part 1: Critical and semi-critical medical devices (ISO/FDIS 17664-1:2020)
Tunnus:prEN ISO 17664-1
Komitea:CEN/TC 204
Lausuntopyynnön määräaika:2021-05-06
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.