Ehdotuksen tiedot

Children's furniture. Mattresses for cots and cribs. Safety requirements and test methods
Tunnus:EN 16890:2017/FprA1
Komitea:CEN/TC 207
Lausuntopyynnön määräaika:2021-04-08
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.