Ehdotuksen tiedot

Lasten huonekalut. Lasten istuimet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
Tunnus:FprEN 17191
Komitea:CEN/TC 207
Lausuntopyynnön määräaika:2021-04-08
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.