Ehdotuksen tiedot

Betonikiviaineksilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
Tunnus:E813 - SFS 7003
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2021-09-08
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.