Ehdotuksen tiedot

Domestic cooking appliances burning gas. Safety. Part 1-2: Appliances having forced-convection ovens
Tunnus:prEN 30-1-2
Komitea:CEN/TC 49
Lausuntopyynnön määräaika:2021-11-11
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.