Ehdotuksen tiedot

Tanks for the transport of dangerous goods. Metallic pressure tanks. Design and construction
Tunnus:prEN 14025
Komitea:CEN/TC 296
Lausuntopyynnön määräaika:2022-05-19
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.