Ehdotuksen tiedot

Soil quality — Framework for detailed recording and monitoring of changes in dynamic soil properties
Tunnus:ISO/FDIS 23992
Komitea:ISO/TC 190
Lausuntopyynnön määräaika:2022-06-27
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.