Ehdotuksen tiedot

Intelligent transport systems (ITS) — Extracting trip data using nomadic and mobile devices for estimating CO2 emissions — Part 2: Information provision for eco-friendly driving behaviour
Tunnus:ISO/DIS 23795-2
Komitea:ISO/TC 204
Lausuntopyynnön määräaika:2022-07-29
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.