Ehdotuksen tiedot

Testing of hardened concrete. Determination of electrical resistivity
Tunnus:FprEN 12390-19:2022
Komitea:CEN/TC 104
Lausuntopyynnön määräaika:2022-11-26
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.