Ehdotuksen tiedot

Furniture. Assessment of the surface reflectance
Tunnus:FprEN 13721
Komitea:CEN/TC 207
Lausuntopyynnön määräaika:2023-02-04
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.