Ehdotuksen tiedot

Conservation of Cultural Heritage. Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
Tunnus:prEN 16163
Komitea:CEN/TC 346
Lausuntopyynnön määräaika:2023-03-23
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.