Ehdotuksen tiedot

Furniture. Domestic seating. Requirements for safety, strength and durability
Tunnus:prEN 12520
Komitea:CEN/TC 207
Lausuntopyynnön määräaika:2023-06-01
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.