Ehdotuksen tiedot

Eläintautidiagnostiikka. IVD-reagenssien hallinta. Osa 1: Hakemustiedosto yleiseen ja eräkohtaiseen valvontaan
Tunnus:prEN 18000-1
Komitea:CEN/TC 469
Lausuntopyynnön määräaika:2023-11-23
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.