Ehdotuksen tiedot

Eläintautidiagnostiikka. IVD-reagenssien hallinta. Osa 2: Reagenssit immunologisten tekniikoiden käyttöön
Tunnus:prEN 18000-2
Komitea:CEN/TC 469
Lausuntopyynnön määräaika:2023-11-23
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.