Ehdotuksen tiedot

Environmental solid matrices. Determination of elements using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) (ISO/FDIS 22036:2023)
Tunnus:FprEN ISO 22036
Komitea:CEN/TC 444
Lausuntopyynnön määräaika:2023-11-23
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.